De grafkapel - Parochie Sint-Martinus

Ga naar de inhoud
De Grafkapel

De grafkapel van de kerk is van de 16de eeuw of vroeger. Getuige daarvan de twee sluitstenen in  het gewelf, de epitaaf (grafschrift) van Hendrik de Cotereau, de originele  ingangsdeur en de andere gebruikte bouwmaterialen.
De sluitstenen zijn twee wapenschilden gedragen door twee engeltjes.
Het wapen van de sluitsteen waarvan de twee engeltjes nog intact zijn, is het wapen van de familie van der Molen.

Het ruitvormig wapen van de sluitsteen waar één engeltje ontbreekt, is een alliantiewapen "van der Molen-de Coteerau".
Het geslacht van der Molen was heer van Westmalle vanaf 1449, jaar waarin Adriaan van der Moleen de erfmeierij en de hiermee gepaard gaande rechten in Westmalle en Zoersel kocht. In 1505 verpande Filips de Schone de heerlijkheid Westmalle en Zoersel aan Hendrik van der Molen.
Deze tak van het geslacht van der Molen sterft uit met de erfdochter Anna, die gehuwd was met Filip de Cotereau.
Hun zoon, Erard de Cotereau, erft de heerlijkheid Westmalle en Zoersel. Het is deze Erard die de bouwheer was van het kasteel van Westmalle waarvan de bouw begon in 1561.

Tegen de muur van de grafkapel hangt de epitaaf van Hendrik de Cotereau, de zoon van Erard. Het is opgebouwd met renaissance-elementen en ornamenten. Typisch is het ontbreken van godsdienstige elementen.

Het epitaal bestaat uit een zwart marmeren medaillon met errond bandrolwerk en twee vruchtenslingers. Boven het medaillon zijn het wapen de Cotereau en van Halmale afgebeeld. Onder het medaillon een doodshoofd met twee gekruiste beenderen.
De vertaling van de latijnse tekst die met bronzen letters in het zwart marmeren medaillon is gelegd gaat als volgt:

Aan de zeer goede en zeer grote God
Hier wachten in de gelukzalige hoop op de glorievolle komst van de almachtige God, de edele en hooggeboren heer Hendrik de Cotereau, zoon van Erard, heer van Westmalle, Zoersel, Velpen, Westmeerbaak, Eertbrugge, Schellebelle, Wanzele enz., die overleed de derde december van het jaar 1633, op 74-jarige leeftijd.
De edele en hoogeboren dame Cahtharina de Halmale, die na 35 jaar met haar echtgenoot in de beste verstandhouding geleefd te hebben, overleed de dertigste september 1622 op 62-jarige leeftijd.
En ook Cornelia de Cotereau, hun dochter, die op 12-jarige  leeftijd overleed in het jaar 1600.
Zij rusten in vrede.

Sint-Martinus Westmalle
Terug naar de inhoud